1Misschien heeft u op een bepaald moment in uw leven zorg nodig vanwege ziekte, een handicap, beperkingen of psychische / psychiatrische problemen.

Er zijn verschillende mogelijkheden om hulp en verzorging te krijgen. Op deze pagina van onze website leest u de verschillende mogelijkheden.

 

Coöperatie DichtBijZorg U.A. kunt u op vele verschillende zorg, ondersteuning inzetten.

  • 3dvraagtekenIndicatie
  • Begeleding; persoonlijke zorg,
  • Ambulante Zorg; voor mensen met: een psychiatrische aandoening, NAH, verslavingsproblematiek, een verstandelijke beperking


Begeleiding op maat

Wij bieden volwassenen hulp bij het zoeken naar de juiste handvatten en het geven van oprechte ruggensteun. Zowel ondersteuning bij psychische moeilijkheden als bij praktische zaken (denk aan het in orde maken van administratieve zaken, hulp bij het vinden van een baan, het assisteren in de huishouding, etc.) valt onder onze ambulante hulpverlening.

Wij werken er, samen met u, keihard aan om u zo volledig mogelijk zelfstandig en onafhankelijk door de dag te laten komen. In de samenleving, in huis, maar ook mentaal en sociaal-emotioneel.

Begeleiding
Wij vinden het belangrijk dat u vaste, gekwalificeerde en toegewijde begeleiders krijgt toegewezen. Samen met u wordt er gekeken welke begeleider(s) het beste bij u en uw hulpvraag passen.
Een individueel begeleidingsplan wordt gezamenlijk met u opgesteld, van waaruit de doelen in kaart gebracht worden en het begeleidingstraject in gang gezet wordt.

 

Ambulante Zorg

Wanneer u gebruik wilt maken van ambulante zorg, gaat Coöperatie DichtBijZorg U.A. als volgt te werk:

  • intakegesprek
  • begeleidingsplan wordt opgesteld (a.d.h. van uw situatie)
  • plan treedt in werking
  • vanaf dan is er om het jaar een evaluatiemoment.

Zijn er vragen, of wilt u gewoon eens kijken wie wij zijn? Kom gerust bij ons lang en wij vertellen u dan wat er allemaal mogelijk is.

Om van deze hulpverlening gebruik te kunnen maken, heeft u een geldige WMO indicatie nodig. Heeft u deze nog niet? Coöperatie DichtBijZorg U.A. begeleidt u graag in het verkrijgen van een WMO indicatie.