1Misschien heeft u op een bepaald moment in uw leven zorg nodig vanwege ziekte, een handicap, beperkingen of psychische / psychiatrische problemen.

Er zijn verschillende mogelijkheden om hulp en verzorging te krijgen. Op deze pagina van onze website leest u de verschillende mogelijkheden.

 

Coöperatie DichtBijZorg U.A. kunt u op vele verschillende zorg, ondersteuning inzetten.

  • 3dvraagtekenIndicatie
  • Begeleding; persoonlijke zorg,
  • Ambulante Zorg; voor mensen met: een psychiatrische aandoening, NAH, verslavingsproblematiek, een verstandelijke beperking


Begeleiding op maat

Wij bieden volwassenen hulp bij het zoeken naar de juiste handvatten en het geven van oprechte ruggensteun. Zowel ondersteuning bij psychische moeilijkheden als bij praktische zaken (denk aan het in orde maken van administratieve zaken, hulp bij het vinden van een baan, het assisteren in de huishouding, etc.) valt onder onze ambulante hulpverlening.

Wij werken er, samen met u, keihard aan om u zo volledig mogelijk zelfstandig en onafhankelijk door de dag te laten komen. In de samenleving, in huis, maar ook mentaal en sociaal-emotioneel.

Begeleiding
Wij vinden het belangrijk dat u vaste, gekwalificeerde en toegewijde begeleiders krijgt toegewezen. Samen met u wordt er gekeken welke begeleider(s) het beste bij u en uw hulpvraag passen.
Een individueel begeleidingsplan wordt gezamenlijk met u opgesteld, van waaruit de doelen in kaart gebracht worden en het begeleidingstraject in gang gezet wordt.

 

Ambulante Zorg

Wanneer u gebruik wilt maken van ambulante zorg, gaat Coöperatie DichtBijZorg U.A. als volgt te werk:

  • intakegesprek
  • begeleidingsplan wordt opgesteld (a.d.h. van uw situatie)
  • plan treedt in werking
  • vanaf dan is er om het jaar een evaluatiemoment.

Zijn er vragen, of wilt u gewoon eens kijken wie wij zijn? Kom gerust bij ons lang en wij vertellen u dan wat er allemaal mogelijk is.

Om van deze hulpverlening gebruik te kunnen maken, heeft u een geldige WMO indicatie nodig. Heeft u deze nog niet? Coöperatie DichtBijZorg U.A. begeleidt u graag in het verkrijgen van een WMO indicatie.

 

Introductie
Hier vindt u het Productenboek van Coöperatie DichtBijZorg U.A. Alle producten, activiteiten en diensten van onze leden zijn hierin verzameld. Van het verzorgen van bijscholing tot gezinsondersteuning en van het verzorgen van trainingen tot vrijwilligerswerk.

Het productenboek omvat een veelzijdig aanbod, ingedeeld volgens drie thema’s: Begeleiding & Zorg, Dagactiviteiten & Participatie en Cursussen & Trainingen. De producten kunnen worden aangepast aan de wensen van de gemeente.

 

begel&zorg

Meestal is er sprake van een complexe zorgvraag, waardoor een mix van hulp gewenst is. Dergelijke meervoudige hulpvragen kunnen het best worden verleend door een zorgverlener die nauw samenwerkt met een aantal andere zorgverleners die relevante aanvullende hulp verlenen aan de cliënt. 


We richten ons in die veelzijdige aanpak niet alleen op de cliënt, maar ook op de omgeving. De omgeving van de client komt immers ook in aanraking met de genoemde problemen. We begeleiden daarom ook de gezinnen, ontlasten deze soms tijdelijk, maar helpen ze vooral mee om met de problemen om te gaan en zo de balans terug te vinden. 

De leden van Cooperatie DichtBijZorg hebben elk hun eigen specialiteit en in onderlinge samenwerking bieden ze een totaalpakket aan zorg, zodat aan alle aspecten van de zorgvraag van de cliënt aandacht wordt besteed.

dagact&part
Wij bieden vijf dagen per week een werk of dagbestedingplek op de Hollandershoeve voor mensen die graag in de buitenlucht zijn en interesse hebben in dieren, natuur en/of kinderopvang. De Hollandershoeve bestaat uit een aantal bedrijven waar we mensen een plaats kunnen geven om dagbesteding te volgen. Ons doel is echter niet 'productiviteit', maar juist 'activiteit'. Bij die activiteit is vooral de persoonlijke ontwikkeling belangrijk. We willen dat onze deelnemers zich plezierig en nuttig voelen en elke dag tevreden over zichzelf kunnen zijn. Ons idee is dat wanneer je een positief zelfbeeld hebt, je optimaal open staat voor ontwikkeling. Wij leveren 'Zorg op Maat', dus elke deelnemer krijgt precies de zorg die hij of zij nodig heeft en een aangepast programma en zorgplan, volledig afgestemd op zijn of haar wensen, interesses en mogelijkheden. Zo is het mogelijk om lekker met je hobby bezig te zijn, een leerwerktraject en/of een arbeidstraining te volgen op je eigen nivo en tempo of een reïntegratie traject te volgen.

cursus&training

Coöperatie DichtBijZorg biedt gevarieerde cursussen en trainingen aan om onder andere vrijwilligers en mantelzorgers te ondersteunen, het herstel meer kansen te geven, ouders te helpen in de opvoeding, ouderen en mensen met psycho-sociale of psychiatrische problemen of een verstandelijke beperking uit hun isolement te halen.

 

Vinden, verbinden en versterken van kleinschalige zorg

Coöperatie DichtBijZorg U.A., vertrouwd dichtbij!

Wilt u meer weten wat bij u in de buurt ons zorgaanbod is, wilt u van ons aanbod gebruik
maken of heeft u een andere vraag, neem dan contact met ons op middels
het contactformulier of bel naar de Coördinator,
tel. 013-5041263 of 06-51026952