Introductie
Hier vindt u het Productenboek van Coöperatie DichtBijZorg U.A. Alle producten, activiteiten en diensten van onze leden zijn hierin verzameld. Van het verzorgen van bijscholing tot gezinsondersteuning en van het verzorgen van trainingen tot vrijwilligerswerk.

Het productenboek omvat een veelzijdig aanbod, ingedeeld volgens drie thema’s: Begeleiding & Zorg, Dagactiviteiten & Participatie en Cursussen & Trainingen. De producten kunnen worden aangepast aan de wensen van de gemeente.

 

begel&zorg

Meestal is er sprake van een complexe zorgvraag, waardoor een mix van hulp gewenst is. Dergelijke meervoudige hulpvragen kunnen het best worden verleend door een zorgverlener die nauw samenwerkt met een aantal andere zorgverleners die relevante aanvullende hulp verlenen aan de cliënt. 


We richten ons in die veelzijdige aanpak niet alleen op de cliënt, maar ook op de omgeving. De omgeving van de client komt immers ook in aanraking met de genoemde problemen. We begeleiden daarom ook de gezinnen, ontlasten deze soms tijdelijk, maar helpen ze vooral mee om met de problemen om te gaan en zo de balans terug te vinden. 

De leden van Cooperatie DichtBijZorg hebben elk hun eigen specialiteit en in onderlinge samenwerking bieden ze een totaalpakket aan zorg, zodat aan alle aspecten van de zorgvraag van de cliënt aandacht wordt besteed.

dagact&part
Wij bieden vijf dagen per week een werk of dagbestedingplek op de Hollandershoeve voor mensen die graag in de buitenlucht zijn en interesse hebben in dieren, natuur en/of kinderopvang. De Hollandershoeve bestaat uit een aantal bedrijven waar we mensen een plaats kunnen geven om dagbesteding te volgen. Ons doel is echter niet 'productiviteit', maar juist 'activiteit'. Bij die activiteit is vooral de persoonlijke ontwikkeling belangrijk. We willen dat onze deelnemers zich plezierig en nuttig voelen en elke dag tevreden over zichzelf kunnen zijn. Ons idee is dat wanneer je een positief zelfbeeld hebt, je optimaal open staat voor ontwikkeling. Wij leveren 'Zorg op Maat', dus elke deelnemer krijgt precies de zorg die hij of zij nodig heeft en een aangepast programma en zorgplan, volledig afgestemd op zijn of haar wensen, interesses en mogelijkheden. Zo is het mogelijk om lekker met je hobby bezig te zijn, een leerwerktraject en/of een arbeidstraining te volgen op je eigen nivo en tempo of een reïntegratie traject te volgen.

cursus&training

Coöperatie DichtBijZorg biedt gevarieerde cursussen en trainingen aan om onder andere vrijwilligers en mantelzorgers te ondersteunen, het herstel meer kansen te geven, ouders te helpen in de opvoeding, ouderen en mensen met psycho-sociale of psychiatrische problemen of een verstandelijke beperking uit hun isolement te halen.